• Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

 • Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

 • Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

Oferta handlowa

Oferta drzewna

Zdecydowana przewaga drzewostanów sosnowych sprawia, że surowiec drzewny oferowany przez Nadleśnictwo to przede wszystkim wysokiej jakości sortymenty sosnowe, pozyskiwane w ramach cięć rębnych i pielęgnacyjnych. Bardzo dobra jakość techniczna drzewostanów rębnych i przedrębnych przekłada się na dobrej jakości surowiec, którego główną cechą jest wąskosłoistość drewna (ok. 10 słoi na 1 cm przekroju poprzecznego) oraz bezsęczność.
Sprzedaż drewna podmiotom gospodarczym odbywa się zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych … szczegóły strona internetowa Portal Leśno-Drzewny PGL LP oraz aktualne aukcje internetowe – portal e-drewno

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest na bieżąco w leśnictwach (sortymenty opałowe S4 i M2) oraz w biurze Nadleśnictwa (pozostałe sortymenty).

Aktualny Cennik detaliczny obowiązuje od 7 stycznia 2014 roku

Oferta szkółkarska

Szkółka Nadleśnictwa znajduje się na terenie leśnictwa Głęboki Bród. Produkcja materiału sadzeniowego odbywa się na trzech powierzchniach obejmujących łącznie 8.23 ha. Roczna produkcja to ponad 2 mln wysokiej jakości sadzonek drzew i krzewów leśnych na potrzeby własne i do sprzedaży. Oferta obejmuje możliwe do zakupienia w ciągu całego sezonu wegetacyjnego sadzonki w doniczkach oraz dostępne w okresie wiosennym sadzonki z gruntu.

Aktualny Cennik detaliczny sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym i z gruntu na sezon 2014 r.