• Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

 • Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

 • Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

Wymiana doświadczeń LIFE+

 

LIFE12 NAT PT 950Budowanie sieci współpracy z projektami LIFE w Portugalii
Jednym z ważnych elementów realizacji projektów finansowanych z funduszu europejskiego LIFE jest współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy projektami LIFE w ramach tzw. działania networking – budowania sieci współpracy.

W tym celu na początku maja byliśmy na wyjeździe w Portugalii, podczas którego wspólnie z pracownikami Wigierskiego Parku Narodowego, realizującego projekt  „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/000431) nawiązaliśmy współpracę z portugalskimi projektami LIFE.

 

Wizyta pracowników Wigierskiego Parku Narodowego
20 lutego Nadleśnictwo Głęboki Bród gościło przedstawicieli Wigierskiego Parku Narodowego.

W ramach spotkania, które służy budowaniu sieci współpracy z innymi realizowanymi projektami LIFE, przedstawiciele WPN mogli obejrzeć wykonaną w Puszczy Augustowskiej powierzchnię adaptacyjną, służącą do wsiedleń głuszców i odwiedzić Ośrodek Hodowli Zachowawczej Głuszców. Podczas spotkania Nadleśnictwo Głęboki Bród podzieliło się również z gośćmi swoim – już dwuletnim doświadczeniem z realizacji projektu LIFE, zarówno w zakresie obszaru merytorycznego, technicznego jak i formalnego. Podsumowaniem spotkania było podpisanie przez obie instytucje deklaracji o współpracę pomiędzy projektami LIFE.

 

Zwiedzanie woliery głuszca (fot. J. Hołubowicz)Wizyta Czechów
3 września 2014 roku gościliśmy w Głębokim Brodzie grupę młodzieży wraz z opiekunami ze szkoły leśnej w Pisku z Czech. Wizyta zrealizowana została w ramach współpracy Nadleśnictwa Głęboki Bród z Technikum Leśnym w Białowieży. Celem przyjazdu młodzieży była chęć zapoznania się ze specjalnymi sposobami gospodarowania na obszarach Natura 2000. Leśnicy omówili zagadnienia związane z ochroną przyrody oraz założenia i zaawansowanie realizacji projektu LIFE ochrony głuszca. Podsumowaniem spotkania było obejrzenie woliery głuszca, gdzie największe wrażenie zrobiły na zwiedzających dające się obserwować z niewielkiej odległości ptaki.

Wizyta Niemców Wizyta Niemców
3 września 2013 roku gościliśmy w Głębokim Brodzie leśników z Lasów Państwowych Dolnej Saksonii. Wizyta zrealizowana została w ramach „Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie leśnictwa” zawartego pomiędzy RDLP w Białymstoku a Lasami Państwowymi Dolnej Saksonii. Leśnicy omówili zagadnienia związane z NATURĄ 2000 oraz założenia i zaawansowanie realizacji projektu LIFE ochrony głuszca. Podsumowaniem spotkania było obejrzenie woliery głuszca.

 

Wizyta SzwedówWizyta Szwedów
Leśnicy z Nadleśnictwa Głęboki Bród, realizujący projekt Ochrony Głuszca, spotkali się 29 sierpnia z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego z miejscowości Orebro w Szwecji, aby wymienić się doświadczeniami z zakresu realizacji projektów LIFE.
Największy unijny instrument finansowy na rzecz ochrony środowiska jakim jest LIFE+ zachęca swoich beneficjentów do budowania sieci kontaktów i współpracy pomiędzy instytucjami realizującymi projekty z tego programu.
Na początku wizyty przedstawiono założenia obu przedsięwzięć oraz zaprezentowano wybudowaną wolierę hodowlaną dla stada podstawowego głuszców w Nadleśnictwie Głęboki Bród. Projekt szwedzki pt. „Reclaim” (Rekultywacja), polega na odnawianiu obszarów cennych przyrodniczo oraz zachęcaniu właścicieli tych obszarów do zrównoważonego gospodarowania nimi w przyszłości poprzez rozwijanie ekoturystyki i prowadzenie ekstensywnego rolnictwa.

Więcej o projektach można dowiedzieć się na stronach:
www.lifeurogallus.pl
www.reclaim-life.com