• Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

 • Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

 • Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

Głuszec

„Active protection of lowland populations of Capercaillie in the Bory Dolnośląskie Forest and Augustowska Primeval Forest / Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej”

logo_lifelogo_nfosigwlogo_LPLogo projektulogo_natura2000

 

 

 

Nadleśnictwo Głęboki Bród wspólnie z Nadleśnictwem Ruszów otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowania Life+ nr LIFE11 NAT/PL/428 (dofinansowanie: 2 656 003 €oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 716/2012/Wn50/OP-RE-LF/D (dofinansowanie: 2 390 403 €).

 

Strona oficjalna projektu: www.lifeurogallus.pl

Zapraszamy do zapoznania się z Celami projektu oraz Publikacjami

Publikacje, relacje, doniesienia medialne…

 

RAPORTY I OPRACOWANIA

ODBUDOWA POPULACJI

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Wizyta Niemców

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty dla grup zawodowych

SZKOLENIA

Głuszce w cyklu „Las Story”

Kolejne głuszce w Puszczy Augustowskiej

Projekt LIFE wspiera hodowlę głuszców na południu Polski

 

 

Materiały do pobrania:

Film – głuszce z obwodu kirowskiego

Film poświęcony projektowi

Program Konferencji Inauguracyjnej

Foldery informacyjne

Ulotka

Plakat