• Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

 • Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

 • Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

Łowiectwo

Nadleśnictwo Głęboki Bród prowadzi gospodarkę łowiecką w ramach Ośrodka Hodowli3 Zwierzyny (OHZ). Obejmuje on dwa wyłączone z dzierżawy obwody nr 32 i 33 o ogólnej powierzchni 12 678 ha, z czego 9 534 ha stanowią łowiska leśne. Dzięki rozważnej gospodarce łowieckiej, populacje zwierząt łownych utrzymują się w ustabilizowanej liczebności, strukturze wiekowej i płciowej. Ostatnia inwentaryzacja (sezon łowiecki 2012/2013) umożliwiła oszacowanie pogłowia podstawowych gatunków na poziomie:

 • łosie – 50 szt.
 • jelenie – 242 szt.
 • sarny – 114 szt.
 • dziki – 75 szt.

Stałymi mieszkańcami naszych lasów są lisy, jenoty, kuny, borsuki oraz wilki. Stosunkowo często spotykany jest jarząbek, którego obecność to niewątpliwa atrakcja dla myśliwych i przyrodników. Czarna Hańcza od wielu lat cieszy się uznaniem amatorów polowań na kaczki. Szczególnie polecamy polowania na jelenie byki w okresie rykowiska. W sezonie 1999/2000 pięciu myśliwych zdobyło medalowe trofea a największy, „złoty” wieniec, ważący 11,39 kg, oceniono na 235,05 pkt.

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż polowań w dwóch formach.

Poprzez biuro polowań – myśliwy polski lub zagraniczny składa zamówienie w dowolnym biurze polowań na określony rodzaj zwierzyny w określonym terminie. Pozostałe formalności załatwiane są na drodze: Biuro Polowań – RDLP w Białymstoku – Nadleśnictwo.
Poprzez akwizycję własną – myśliwy polski lub zagraniczny składa zamówienie na polowanie bezpośrednio w Nadleśnictwie ( także telefonicznie ). Potwierdzenie możliwości polowania następuje w ciągu 2 dni.

W obu formach polowania nadleśnictwo zapewnia:

 • zakwaterowanie (patrz oferta hotelowa )
 • profesjonalny zespół podprowadzających
 • pilota (język niemiecki)

Obowiązują ceny wg aktualnego cennika polowań dewizowych.