• Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

 • Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

 • Turystyka

  Noclegi
  Oferta noclegowa

Konsultacje zabiegów gospodarczych w lasach HCVF

Nadleśnictwo Głęboki Bród ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie zabiegów gospodarczych zaplanowanych w lasach HCVF na 2016 rok.

Nadleśnictwo Głęboki Bród zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji zabiegów gospodarczych planowanych do wykonania w 2016 roku na obszarach HCVF (Lasach o szczególnych walorach przyrodniczych)

W ramach konsultacji Nadleśnictwo Głęboki Bród zamieszcza zestawienie zabiegów gospodarczych w lasach HCVF.

 

Zabieg               Nazwa zabiegu

CP                      czyszczenie późne

TW                      trzebież wczesna

TP                       trzebież późna

IB                        rodzaj rębni zupełnej

IIIA                      rodzaj rębni gniazdowej zupełnej

IIIAU                   rodzaj rębni gniazdowej zupełnej uprzątającej

IIIB                      rodzaj rębni gniazdowej częściowej

IIIBU                   rodzaj rębni gniazdowej częściowej uprzątającej

 

Opinie i uwagi można składać w Nadleśnictwie Głęboki Bród od 22 października 2015 roku do 23 listopada 2015 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych prac w konkretnych wydzieleniach można uzyskać w biurze nadleśnictwa. Charakterystyka i cel wykonywania poszczególnych zabiegów opisane są w streszczeniu Planu Urządzania Lasu.

Postępowanie w poszczególnych kategoriach HCVF opiera się na:

 • „Kryteriach wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce. Część II – Gospodarowanie w HCVF” opracowanych i adaptowanych do warunków Polski przez Forest Stewardship Council (FSC) w lipcu 2006 r.
 • „Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny” wydany przez Ministerstwo Środowiska w 2004 r.

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie do 30 dni od ukazania się wyżej wymienionych zasad gospodarowania w lasach HCVF, tj. do 23 listopada 2015 roku.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Głęboki Bród lub pod nr tel. 87 516 52 03.